Quantified Self

Quantified self = autoanalityka

Quantified self to ruch społeczny powstały w 2008 roku, którego członkowie (QSers) zbierają dane na własny temat w celu samo-poznania, auto-transformacji i optymalizacji swojego życia, korzystając z nowoczesnych technologii pomiarowych oraz metod prztwarzania i analizy danych.pojęcia i hasła powiązane z ruchem quantified self: self-improvement, self-knowledge, self-tracking, personal informatics, dataizm, transhumanizm, biohacking, directive tracking, documentary tracking, diagnostics tracking, collecting rewards, fetished tracking.

QSers wykorzystują sprzęt pomiarowy (trackery, urządzenia biopomiarowe) i narzędzia informatyczne (aplikacje webowe, mobilne) do rejestrowania danych personalnych, w tym głównie biometrycznych, które następnie powinny być odpowiednio przetworzone i przeanalizowane (Data Science, Decision Science) w celu wydobycia z nich informacji i wiedzy potrzebnej do udoskonalenia niemal dowolnego aspektu życia - od poprawy zdrowia, zarządzania chorobami przewlekłymi, poprawy wyników sportowych, stylu życia, nawyków żywieniowych, utrzymania odpowiedneij higieny snu, wzrostu produktywności, wzrostu poziomu energii i motywacji, po poprawę nastroju, identyfikacje i zmniejszenie ilości stresorów (wyzwalaczy stresu), poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie, a nawet zwiększenie szansy sukcesu w relacjach romantycznych.

ZASTOSOWANIA QUANTIFIED SELF

self-design

lub self-optimization - celem tej kategorii autoanaliz jest identyfikacja najlepszych możliwych rozwiązań (ang. data driven decision), prowadzących do poprawy stylu i jakości życia niezwiązanych z normalizacją (leczeniem); przykładowo - poprawa wydajności w codziennych zajęciach lub pracy.

self-healing

celem tej kategorii autoanaliz jest poprawa stanu zdrowia poprzez monitoring biometryczny, agregację i integrację wyników badań diagnostycznych (np. labolatoryjnych, obrazowych) oraz optymalizację podejmowanych decyzji w sprawie wyboru lub zmiany metod leczenia i/lub specjalisty.

self-discipline

celem tej kategorii autoanaliz jest wspomaganie utrzymywania dyscypliny dzięki obiektywnej informacji zwrotnej, dotyczącej postępów w dowolnej dziedzinie, przykładowo - treningów sportowych (monitoring postępów, mechanizm punktacji, metrologia sportowa).

self-association

celem tej kategorii autoanaliz jest porównywanie postępów (dla wybranej cechy) między członkami społeczności qunatified self - korzyści z takiego monitoringu wiążą się zarówno z optymalizacją i wspomaganiem utrzymania dyscypliny, jak i zwiększeniem radości i satysfakcji z osiąganych wyników, co wzmacnia korzystne nawyki i zachowania (feedback, układ dopaminergiczny, układ nagrody).

Dlaczego posiadamy niekompletną wiedzę na własny temat?

Czy QS jest konieczne do podejmowania decyzji?

Znaczna część procesu decyzyjnego odbywa się poza naszą świadomością. Dlatego bardzo często mamy wrażenie, że decyzję podejmujemy szybko i intuicyjnie. Jednak nasz mózg wykonuje całą tą pracę korzystając z posiadanych w danym momencie informacji! Im lepszej jakości "surowiec" mu dostarczymy - tym lepsza jakość decyzji. Quantified self dostarcza więc wysokiej jakości informacji, które stają się danymi wejściowymi dla procesu przetwarzania informacji przez mózg, w tym procesów podejmowania decyzji.
Sama informacja, odpowiednio przedstawiona jest potężnym źródłem motywacji. Tak naprawdę j e d y n i e informacja nas motywuje - wszystko zależy od jej rodzaju. Proces quantified self generuje informacje silnie motywujące, dzięki temu, że dostarcza bardzo precyzyjnych informacji i wiedzy o nas samych, a nie o całej populacji oraz dlatego, że informacje te dostarczane są ze stosunkowo dużą częstotliowością. Proces quantified self jest najbardziej jak to możliwe zbliżony do metody naukowej, lecz nie jest nią do końca - ponieważ nie można uogólniać wyników (obserwacji) uzyskanych przez jedną osobę na całą populację. Nie można też tworzyć na ich podstawie ogólnych praw. Natomiast quantified self ma pewną przewagę nad badaniami naukowymi - pozwala użytkownikom QS zorientować się, w którym miejscu rozkładu (krzywej Gaussa) się znajdują. Czy wypijanie 4 kieliszków wina tygodniowo już wpływa negatywnie na moje zdrowie czy akurat na mnie jeszcze nie? Odpowiednio przeprowadzony proces quantified self daje nam 100% pewności co do wielkości wpływu danego zjawiska konkretnie na nas. Innymi słowy - metoda quantified self nie pozwala nam się oszukiwać - a nic tak nie motywuje do działania jak precyzyjna prawda o nas samych.