Usługi Quantified Self

WSPARCIE PROCESU QUANTIFIED SELF

Krótko mówiąc - oferujemy Tobie rozwiązanie wszystkich problemów jakie wiążą się z procesem quantified self (poniżej lista tych problemów). Profesjonalny proces quantified self powinien rozpoczynać się od ustalenia celu autoanalizy, kolejnym etapem jest akwizycja danych (pomiary), dalej - przetwarzanie zgromadzonych danych (czyszczenie, filtrowanie, agregowanie, dokonywanie przekształceń i obliczeń), analiza danych (statystyczna lub modelowanie), następnie należy w odpowiedni i informatywny sposób zwizualizować otrzymane wyniki, dokonać ich oceny i na końcu interpretacji. Ostatnim etapem jest wdrożenie rozwiązań wywnioskowanych z wyników eksperymentu quantified self. Na każdym etapie tego procesu można oczywiście popełnić błędy - dlatego oferujemy Tobie kompleksową i profesjonalną obsługę w tym zakresie.

Pomożemy zaplanować właściwy eksperyment quantified self, jeśli nie posiadasz odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania - zaproponujemy odpowiednie urządzenie (z naszej bogatej oferty, lub oferty innych firm), podpowiemy jakiej aplikacji uzyć, zaproponujemy właściwą metodologię pomiarową, doradzimy jak uniknąć kosztownych (z punktu widzenia utraty danych) błędów, jak najlepiej archiwzować dane, które dane najlepiej rejestrować aby osiągnąć zamierzony cel. Następnie dokonamy profesjonalnego przetwarzania i analizy zebranych przez Ciebie danych i przedstawimy wyniki w postaci czytelnego dashboard'u. Raport poza przejrzystymi info-grafikami, wykresami, wskaźnikami i tabelami będzie zawierał również nasze komentarze i opisy, dzięki którym zorientuejsz się jakie informacje można wyczytać z wyników analizy. Zaproponujemy również interpretację uzyskanych informacji - abyś mógł podjąć najlepszą możliwą decyzję co do rodzaju i zakresu wprowadzanych w swoje życie zmian. Dodatkowo zapewniamy konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej i videorozmów (skype).

SKUTECZNY SELF-TRACKING =

Odpowiednie narzędzia pomiarowe

Odpowiednia analiza danych

Problemy związane z quantified self i nasze propozycje rozwiązań

Korzystaj z najlepszych metod przetwarzania i analizy danych. Dla wydobywania informacji i wiedzy z danych bardzo ważna jest informatywna i przejrzysta wizualizacja wyników oraz konsultacje i fachowe wsparcie całego procesu quantified self - od rejestracji danych po interpretację wyników.
raport quantified self

Oczywiście dbamy też o bezpieczeństwo Twoich danych - również na etapie pzresyłanie danych do nas.
Stosuj urządzenia pomiarowe o najwyższej precyzji pomiaru oraz możliwości eksportu danych. Najlepsze są aparaty wielomodalne, pozwalające na pomiar wielu biosygnałów jednocześnie np. EKG + oddech + temperatura + ruch lub EKG + EMG + EEG. Jako dystrybutorzy sprzętu biopomiarowego poszukujemy tylko takich urządzeń, które spełniają te kryteria. Ważny jest również wybór odpowiednich aplikacji mobilnych lub webowych, wspomagających manualną rejestrację danych. Doradzimy Tobie, które aplikacje będą najlepsze do Twoich potrzeb lub ocenimy te z których już korzystasz.
aidlab

QUANTIFIED SELF A DATA SCIENCE

Wydobywanie wiedzy z danych oraz podejmowanie decyzji na podstawie wyników przetwarzania i analizy danych było początkowo wyłącznie domeną świata nauki i techniki. Do niedawna naukowcy korzystali przede wszystkim z tradycyjnych metod statystycznych, lecz coraz częściej są one uzupełniane o modelowanie matematyczne, czyli metody data science i uczenia maszynowego. Narzędzia te ze względu na swoją naukową skuteczność, są coraz częściej z powodzeniem wykorzystywane w biznesie (ang. bussines inteligence) do podejmowania decyzji biznesowych, w tym marketingowych, sprzedażowych i finansowych w oparciu o dane (ang. data driven decision). Dokładniej - decyzje podejmowane są na podstawie informacji i wiedzy wydobytej z danych przez specjalistę - analityka/badacza danych (ang. Data Scientist), używającego odpowiednich algorytmów, metod projektowania ekperymentów Data Science oraz interpretacji wyników i wdrażania rozwiązań.

Trzecim sektorem, w którym to podejście odgrywa coraz większą rolę jest quantified self, czyli zdobywanie wiedzy o sobie i optymalizacja własnych działań poprzez podejmowanie lepszych decyzji życiowych dzięki obiektywnym danym (czyli właśnie data driven decision). Codziennie podejmujemy decyzje, dotyczące każdego aspektu naszego życia. Część z nich jest zła, a większość mogłaby być po prostu znacznie lepsza. Skoro nauka i biznes nie pozostawiają ważnych i trudnych problemów ślepemu trafowi lub nieprecyzyjnej intuicji - dlaczego my nie mielibyśmy robić tego samego ze swoim życiem? Kiedyś nie było ku temu środków w postaci odpowiedniego sprzętu i metod analizy danych - teraz już są :)

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy fizykami medycznymi i analitykami danych, na co dzień zajmujemy się profesjonalną analizą danych dla naukowców (CyberMED.tech), dystrybycją sprzętu biopomiarowego oraz nowoczesną neurorehabilitacją (opartą na stosowaniu interfejsów nwerwowych i monitoringu postępów za pomocą obiektywnych biopomiarów). Wbrew powszechnie panującym stereotypom i mitom - to właśnie fizyka medyczna (a nie sztuka lekarska) jest dziedziną nauki dającą najlepsze akademickie podstawy dla właściwej, fizycznej metodologi biopomiarowej oraz analizy i przetwarzania cyfrowych biosygnałów (sygnałów pochodzązych z żywego organizmu), jak również naukowej interpretacji wyników tych analiz (dzięki znajomości biofizyki i elektorfizjologi w połaczeniu z fizjologią i anatomią).

Nasze doświadczenie zawodowe (neurorehabilitacja oraz analiza danych naukowych, w tym głównie medycznych) oraz interdyscyplinarne wykształcenie łączące medycynę z fizyką i inżynierią biomedyczną stwarza nam idealne warunki do podstawowego wsparcia dla młodych adeptów quantified self - nie tylko na etapie pomiarów i analizy danych, ale również jako tzw. eksperta dziedzinowego - czyli osoby, która ma wiedzę wystarczajacą do interpretacji wyników (przynajmniej w zakresie biomedycznym i pokrewnym). Specjalizacja z definicji oznacza zawęrzenie posiadanej wiedzy do pewnych dziedzin - dlatego zwracamy uwagę, że niektóre problemy wymagają oczywiście kontaktu z innymi specjalistami. Wiele problemów, do których rozwiązania użyjesz metod quantified self będzie (szczególnie na etapie wdrożenia rozwiązań) wymagać zespołu ekspertów, takich jak lekarze (jeśli chodzi o diagnozę chorób i ich leczenie, a nie interpretacje wyników analiz różnych biosygnałów), fizjoterapeuci, trenerzy sportowi, psycholodzy, psychoterapeuci i wiele innych. Podsumowując - możemy stać się częścią Twojego zespołu do przezwyciężania problemów różnego typu metodą quantified self, a jeśli masz własne, nawet najbardziej szalone pomysły dotyczące rodzaju i ilości mierzonych danych - również pomożemy w realizacji... lub wskazaniu ich słabych stron ;)